បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

ម៉ាស់បិតមុខ SHO RODIN WRINKLE CARE MASK

ម៉ាស់បិតមុខ SHO RODIN WRINKLE CARE MASK

$30.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
1 - 4
$30.00
$30.00
5 - 10
$20.00
$30.00
លេខកូដផលិតផល: 05

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

SHO RODIN WRINKLE CARE Mask
- ផ្ដល់ជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់ដល់ស្បែក
- ធ្វើអោយស្បែកមុខភ្លឺរលោង ទន់
- ទប់ស្កាត់ភាពជ្រីវជ្រួញ
- កាត់បន្ថយស្នាមមុន ស្នាមអុចខ្មៅ លើផ្ទៃមុខ និងក្រោមរវង្វង់ភ្នែក