បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

ស្ព្រេយ៍ធម្មជាតិការពារមូស 150ml / Natural Mosquito Repellent 150ml

ផលិតផលស្ព្រេយ៍ធម្មជាតិការពារមូស ជាស្ព្រេយ៍សម្រាប់បាញ់លើរាងកាយនិងបន្ទប់គេងបណ្តេញសត្វមូស និងសត្វល្អិតផ្សេងទៀត ឱ្យភ័យខ្លាច។ ស្ព្រេយ៍ធម្មជាតិ ដែលគ្មានជាតិគីមី មានក្លិនក្រអូប ដែលផលិតពីវត្ថុធាតុដើមពីធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ស្ព្រេយ៍ធម្មជាត

$10.00 មានតែ $8.00 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: 8849301265013

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

ផលិតផលស្ព្រេយ៍ធម្មជាតិការពារមូស ជាស្ព្រេយ៍សម្រាប់បាញ់លើរាងកាយនិងបន្ទប់គេងបណ្តេញសត្វមូស និងសត្វល្អិតផ្សេងទៀត ឱ្យភ័យខ្លាច។ ស្ព្រេយ៍ធម្មជាតិ ដែលគ្មានជាតិគីមី មានក្លិនក្រអូប ដែលផលិតពីវត្ថុធាតុដើមពីធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ស្ព្រេយ៍ធម្មជាតិ ដែល មិនប៉ះពាល់សុខភាពនិងស្បែក។ គេងលក់ស្រួលបន្ទាប់ពីបាញ់នៅក្នុងបន្ទប់គេង ដបតូចងាយស្រួលក្នុងការនាំយកពេលណាធ្វើដំណើរ។
Repel  on human body and bedroom. Natural Mosquito Repellent made from all the natural greatest raw materials found in Cambodia.  
Benefits:
Natural and free chemical.
Dreaded mosquito and bugs.
Not violating on health and skin.
Can be sprayed on human body.
Naturally aromatic scented.
Sleep well after sprayed inside bedroom.
Small bottle easy bring along trip.
Cautions:  Keep out of reach of children. Avoid contact with eyes. 
Ingredients: Alcohol, Molasses, 
Aqua (Pure Water), Glycerin, 
Pure Essential Oils (Citronella, 
Kaffir lime Leaf, Eucalyptus, 
and Lemongrass)
If eye contact happens, wash with as much fresh water as possible.