open_with

ខ្មៅដៃគូរចិញ្ចើម Eyebrows pencil

ខ្មៅដៃគូរចិញ្ចើម Eyebrows pencil

$5.00

0.00 / 5 (0 user)
1 - 9
$5.00
$5.00
10 - No limit
$2.00
$5.00
Product SKU: 16

Share this product

Je Je Nai

Product Description

ខ្មៅដៃគូរចិញ្ចើម
- ពណ៌ដិតល្អ 
- ធន់នឹងទឹក 
- មិនប្រតាក 
- ជាប់ពេញមួយថ្ងៃ
- សាច់បណ្តូលទន់ 
- ចិញ្ជើមស្អាតបែបធម្មជាតិពិតៗ