ម៉ូតូប្រើអាគុយ

$345.00

0.00 / 5 (0 user)
Product SKU: EB 015

Share this product

Sokhunn FZ0029

Product Description

-ម៉ូតូប្រើអាគុយ ម៉ាកTADI  Model EB-015
-ស្តង់ដារជប៉ុន មានការធានាជូនត្រឹមត្រូវ

-តម្លៃ $ 345

✔ធានាលើគុណភាពអាគុយរយះពេល ៦ខែ
✔សេវាថែទាំរយះពេល ១ ឆ្នាំ

✔ដឹកជញ្ជូនដឹកគេហដ្ឋាន មិនគិតថ្លៃ
☎️ 099-313757/098-313757