បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

ក្រែម (HLLR) Liquid lipstick for chapped lips

$6.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
  • T01
  • T02
  • T03
  • T04
  • T05
  • T06
1 - 9
$6.00
$6.00
10 - 29
$2.50
$6.00
30 - 49
$2.00
$6.00
50 - គ្មានដែនកំណត់
$1.50
$6.00
លេខកូដផលិតផល: 04

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

ក្រែម (HLLR) Liquid lipstick for chapped lips
- លាបហើយបបូរមាត់បែបសសុិចសុី 
- ក្រែមស្ងួត លាបហើយមិនប្រះបបូរមាត់
- មិនប្រតាក់
- មិន​ធ្វើអោយ បបូរមាត់ខ្មៅ
- ជាប់បានយូ