កាបូប YSL AVA Thailand - SAINTLAUREN T_Medium College Quilted Calfskin Leather Shoulder Bag

$96.97

0.00 / 5 (0 user)
 • ខ្មៅ
 • ប្រាក់
 • មាស
Min. Order 5 items
5 - No limit
$96.97
$96.97
Product SKU: PRD-TH-BG-FSHN111

Share this product

Lazada KH
 • Lazada KH
 • 0/5 (0 review)
 • 9 Followers
 • check_circle Un-Verify
 • calendar_today Join 11, May 2022
 • location_on Building 101, Street 384, Phum 05, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh. Cambodia.

Product Description

ទំនិញដើមពី LAZADA: សូមចុចទីនេះ! 
ចំណាំ: ប្រសិនបើមានសំនួរសូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំគ្រប់ពេល សូមអធ្យាស្រ័យសំរាប់ការឆ្លើយតបយឺត, 
សូមផ្ញើសារទុកដើម្បីអោយយើងខ្ញុំទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកឆាប់ៗនេះ។ សូមអគុណ
 

รายละเอียดสินค้า AVA Thailand - S A I N T L A U R E N T_Medium College Quilted Calfskin Leather Shoulder Bag ⭐⭐⭐⭐⭐กระเป๋าคล้องไหล่ กระเป๋าสะพาย ขนาด 10 นิ้ว ???พร้อมกล่อง

AVA Thailand - S A I N T L A U R E N T_Medium College Quilted Calfskin Leather Shoulder Bag ⭐⭐⭐⭐⭐กระเป๋าคล้องไหล่ กระเป๋าสะพาย ขนาด 10 นิ้ว พร้อมกล่อง

 

 

 

AVA Thailand - S A I N T L A U R E N T_Medium College Quilted Calfskin Leather Shoulder Bag ⭐⭐⭐⭐⭐กระเป๋าคล้องไหล่ กระเป๋าสะพาย ขนาด 10 นิ้ว พร้อมกล่อง

AVA Thailand - S A I N T L A U R E N T_Medium College Quilted Calfskin Leather Shoulder Bag ⭐⭐⭐⭐⭐กระเป๋าคล้องไหล่ กระเป๋าสะพาย ขนาด 10 นิ้ว พร้อมกล่อง

 

 

ข้อมูลเฉพาะของ AVA Thailand - S A I N T L A U R E N T_Medium College Quilted Calfskin Leather Shoulder Bag ⭐⭐⭐⭐⭐กระเป๋าคล้องไหล่ กระเป๋าสะพาย ขนาด 10 นิ้ว ???พร้อมกล่อง

 • แบรนด์
  No Brand
 • SKU
  3114804242_TH-11546863511
 • วัสดุกระเป๋า
  PU Leather
 • ลวดลาย
  ธรรมดา
 •  
 •  
 •