បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

3colors Flexible Tripod Gorilla Stand Mount Monopod Holder Octopus tripod for Camera Phone GoPro accessories - Black tripod kit

$36.39 មានតែ $34.57 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1387

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Package includes:
trippod kit 
1 x Bracket
1 x Phone clip
1 x adapter 
1 x screw 

or just tripod 
Product Features:
1. General-purpose Planar mobile phone bracket/camera frame.
2. Applicable environment: desktop and other plane.
3. Can rotate 360 degrees. Support 5.5 Size mobile phone (GM)
4. Both sides soft glue and its middle sponge have the function of protecting cell phone and so on not being scratched.
5. The universal built-in Spring switch controls the size of the fixture so that different products can be placed.