បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Adjustable Bluetooth Remote Shutter Tripod Phone Camera Holder Stand Mount - Black

$35.76 មានតែ $33.97 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: VS1386

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Large Size Adjustable Bluetooth Remote Shutter Tripod Phone Camera Holder Stand Mount
- Universal for Phone and Camera, Flexibility and Sturdy
- Adjustable: Could set it on the table, also could put it in unconventional positions to suit almost any location
- Function: Taking Pictures, Video, Watch Movies on Phones and Cameras
- Utility: for Mobile Phone, Digital Camera, Camera
- Bluetooth Remote Control: With 1PC x Built-in Button Lithium Battery (CR2032, 3V)
- Tripod Length: 28cm