បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Adjustable Portable Camera Phone Tripod - Black

$33.10 មានតែ $31.45 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (1 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1371

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Panoramic rotation: 360 degrees
Interface (top): 1/4 inch screw
Material: aluminum alloy
Load capacity: 3Kg
Height: 100cm
Folding length: 34cm
Applicable models: camera, mobile phone, projector, DV, digital SLR camera