បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Adobe Acrobat XI Pro (Retail)

Digital license for 1PC

$45.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: 0003

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

This is a retail standalone Acrobat version 11.0.0 which cannot be activated by server and is no longer supported by Adobe for updates. You can download from Adobe support site and update the software to the latest version 11.0.23 after installing from the disc. If you do not have a DVD drive, we can support by uploading an image of the disc for you to download for your installation. Please ask from us after you receive your package and we will revert to you in one working day.