បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Alfawise LS - 1S Mini Laser Rangefinder - Platinum Upgraded Version

$43.99 មានតែ $41.79 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: VS0462

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Main Features
● Accurate measurement
● Slim and portable
● One-piece aluminum-magnesium alloy casing
● Long-lasting battery life
● One-button simple control

Continuous measurement: press the long button for 1.5 seconds after turning on the machine, release the button and start continuous measurement
Maximum / minimum: in continuous measurement mode, the system automatically displays the maximum and minimum values of the measured data
Only the upgraded version has these two features
Specification
- Material: aluminum-magnesium alloy + ABS
- Measuring range: 0.03 - 40m
- Laser type: 620 - 670nm, less than 1mw
-Battery: 220mAh lithium battery ( about 3,000 measurements )
- Charging mode: DC 5V, less than 0.2A
- Measurement accuracy: + / - 2mm
- Working temperature: 0 Deg.C - 40 Deg.C
- Storage temperature: -20 Deg.C - 60 Deg.C
- Unit: m / in / ft