បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

AROMA TOP SLIM

$11.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: 01

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

    រូបមន្តចម្រាញ់ចេញពីបន្លែផលែឈើធម្មជាតិ
-ជួយសម្រកទម្ងន់
-សម្រួលការបន្ទោរបង់
-ជួយបណ្តេញជាតិពុល
   វិធីប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
-ទទួលទានតែ១ថ្ងៃ១គ្រាប់គត់មិនឲ្យលើសនោះទេ
-ទទួលទានមុនអាហារពេលព្រឹក១៥ទៅ២០នាទី
-ព្យាយាមផ្តាច់ជាតិអាល់កុលមួយរយៈក្រោយពីប្រើប្រាស់ដំបូង
-សូមព្យាយាមទទួលទានទឹកឲ្យច្រើន