បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Awei X670BL Bluetooth Sports Earphones Wireless Earbuds - Gray

$46.94 មានតែ $44.59 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1402

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
● Bluetooth 4.2 wireless connection up to 10 meters
● In-ear wireless design, good for enjoying music while doing sports
● Comes with line control and microphone, never miss a call when doing sports
● Support for iOS system power display