បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Bluetooth Headphones with TF SD Card Slot Sweatproof Wireless In Ear Earbuds - Brown

$28.67 មានតែ $27.24 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1405

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Descriptions:
1. Listen Up: Precision engineered 6mm drivers, fed via Bluetooth 4.2, offer powerful and skip-free audio.
2. Find Your Fit: Lightweight design with customizable EarTips and InEar-Hooks give anyone a strong and comfortable fit.
3. Leading Playtime: Listen for up to 7 hours on a single charge. Enough juice to soundtrack your day.
4. Water-Resistant: Run in the rain or sweat it out in the gym. IPX4 water-resistant shell and internal nano-coating provide a double layer of water protection.
5. Oblique in-ear design helps snug the headphones in your ear canal in a cozy way and also block unwanted noises to some extent.
6. With TF slot, you can leave your phone at home and enjoy your running and freedom(TF SD card is not included)) 

Features:
1. Customizable silicone ear hooks provide stable and comfortable fit when you are running, cycling, or doing other exercise ;
2. clearly sound ;
3. Mirc SD card reader function ;