បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Built-in Printer POS Terminal + LED Display

Built-in Printer POS Terminal + LED Display OS: Android 6.0 / Win OS Color: Black / White Thermal Printer: Built-in 58mm Main Display: 11.6inch ,1366*768 Customer display: 11.6inch ,1366*768 CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz RAM: 2 G Flash: 8G/ 16G/32G

$360.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: Hardware001

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

OS: Android 6.0 / Win OS
Color: Black / White
Thermal Printer: Built-in 58mm
Main Display: 11.6inch ,1366*768
Customer display: 11.6inch ,1366*768
CPU: RK3288 Quad-core 1.8GHz
RAM: 2 G
Flash: 8G/ 16G/32G
Certification: CE FCC ROHS