បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Camera Bracket Tripod Multi-Function Flexible Portable Camera Sefie Stick - Black

$36.84 មានតែ $35.00 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1382

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Features:
1. Rotating arm: The folding arm is ideal for shooting POV or cam motion footage, so it is easy to take a self-portrait and there is no fixed bracket in the lens.
2. Used as a camera handle: can be used as a camera handle when removed from the folding arm
3. Tripod: The handle has a lightweight mini tripod that can be removed for use alone or with the handle.

Product parameters:
Material: ABS
Applicable models: for gopro hero 4/3+/3/2/1
Up to 20 inches (50.8 cm) when unfolded and 7.5 inches (19 cm) when folded