បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Camera Tripod with Phone Clip - Silver

$34.37 មានតែ $32.65 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: VS1380

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Tripod used to secure the SLR of a mobile phone
The maximum length is 65cm
With mobile phone clip
The folding length is 28cm