បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Cellex-C High Potency Serum 2-Step Starter Kit

Cellex-C Two Step Starter Kit Includes: High Potency Serum, 0.5oz Hydra 5 B-Complex, 0.5oz

$130.63 មានតែ $126.71 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: LBN00445

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Description

  Smooth and moisturize your skin in two easy steps.

  Get the most popular Cellex-C products in an ultra-convenient travel size. Cellex-C Two Step Starter Kit is perfect for the consumer who simply wants to try Cellex-C, or for the traveler who needs a refillable size to carry along.

  Cellex-C Two Step Starter Kit Includes:

  • High Potency Serum, 0.5oz
  • Hydra 5 B-Complex, 0.5oz
 • Product Details
  Brand:
  Cellex-C
  Directions:

  See Individual Items.

  Ingredients:

  High Potency Serum: Zinc Sulfate, Water (Aqua), Ascorbic Acid, Acetyl Tyrosine, Sodium Hyaluronate, Bioflavonoids.

  Hydra 5B Complex: Water (Aqua), Sodium Hyaluronate, Pantothenic Acid, Phenoxyethanol.