open_with

Citra Pinkish White UV AURA/ ឡេការពារកម្តៅសុីត្រា 370ml (01កេស)

Citra Pinkish White UV AURA/ ឡេការពារកម្តៅសុីត្រា 370ml

$35.00

0.00 / 5 (0 user)
1 - 4
$35.00
$35.00
5 - 50
$30.50
$35.00
Product SKU: 44

Share this product

Reaksa Online shop

Product Description

Citra Pinkish White UV AURA/ ឡេការពារកម្តៅសុីត្រា 370ml គិតជាកេស 01កេស 24ដប​
+ ស៊ីត្រាសាគូរ៉ា វ៉ាយយូវីថ្មី
+ ផ្សំពីផ្កាសាគូរ៉ាពិតៗ និង ទឹកម្សៅអង្គរពីប្រទេសជប៉ុន??
+ ជួយការពារស្បែកអ្នកពីកម្តៅថ្ងៃ
+ ស្បែកសម៉ដ្ឋចែងចាំង5ដង បែបស៊ីជម្ពូ
+ ផលិតផលថៃសុទ្ធ១០០%