បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

Collagen Tripertide

$17.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: 02

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

  Collagen & មីណាកុជាប្រភេទអាហារបំប៉នជួយបានច្រើនមុខ 
-ជួយឲ្យសុខភាពល្អ ស្បែកស្អាតដូចកូរ៉េ
-ប្តូរពីស្បែកខ្មៅស្រអាប់
-ជួយបញ្ចប់គ្រប់បញ្ហា
   វិធីញុាំ: មួយថ្ងៃ២ដង(ព្រឹក១ដើម យប់១ដើម) ប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ 
 -ពេលព្រឹក: ក្រោកពីគេងញុាំមុនអាហារព្រឹក
 -ពេលយប់: ញុាំក្រោយបាយ ឬ មិនបាយ