បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Cwxuan Fashionable Quality Bluetooth Headphone Headset with Mic / Music Playing / FM / TF Slot - Blue

$25.15 មានតែ $23.89 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1393

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
● Bluetooth 4.0, fast and stable connectivity and transmission
● Support TF card play, convenient and practic
● FM radio function
● Ergonomic design, comfortable to wear