បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Cwxuan Sports Magnetic Bluetooth V4.1 Stereo Earphone with Microphone - Red

$26.11 មានតែ $24.80 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1397

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Intuitive Control 
In-built microphone (with CVC Noise Suppression) and 3-button remote enable you to manage more conveniently - from skipping a song, to answering a call without touching your phone. 

- Sport Earphones Supports Hand-free Call / English Voice Prompt / for iOS Battery Display
- Mild-proof and sweatproof design, doing sports while listening to music although sweating.
- Magnet Human engineering design and high quality materials make the headset comfortable for daily use.
- Portable and light weight fashion design, very easy to store in your bag.

Technical Specification: 
- Bluetooth Specification: 4.1
- Noise Reduction Technology: CVC6.0 
- Transmission Distance: 30ft 
- Battery: Lithium-ion Polymer 85mAh 
- Charging Port: Micro USB 
- Charging Time: 1-2 Hours 
- Playback Time: Up to 4 Hours 
- Standby Time: 100h