បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

CY UC - 063 USB-C Converter - Platinum

$90.19 មានតែ $85.68 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS0248

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Description
CY UC – 063 converter connects laptop or phone ( with USB-C port ) to a HDMI / VGA projector display ( 1080P 60Hz max ) or RJ45 network. You can insert SD / TF card into slot to read data on laptop. Your laptop or phone could also be connected to other USB3.0 devices. With CY UC – 063 converter, your phone could achieve multiple functions. 

Main Features
● Connect your MacBook with USB-C port to an HDMI / VGA projector display ( 1080P 60hz max )
● Connect your device to gigabit ethernet port for fast network speed
● Multiple USB 3.0 interfaces support plug and play, hot-swap 
● Read data of SD or TF card ( not at the same time )
● Charge your laptop via USB-C port female port ( only for charging, not for data reading )
● Driver free, support Windows XP, Windows 7, Windows 8 and Mac OS, Linux
● Support for overcurrent and instant current protection
● Support USB 3.0 5Gbps full speed transmission 

Interfaces
● Input: USB type-C 
● Output: USB3.0 x 3, RJ45 x 1, VGA x 1, HDMI x 1, SD card slot x 1, TF card slot x 1, Type-C female x 1