បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Digital Projector Home Beamer for Kids 1920*1080P HD Mini Projector LED Projector Support SD HDMI USB

$72.99 មានតែ $69.34 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: VS1148

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Features:
* This is Original Vivibright GP802A Projector Support SD Card, USB, HDMI, VGA  
* GP802A is singal layer LCD projector, so we are highly recommend use it at dark place
* This is a best gift for Kids
 
The Description of GP802A
Product type: GP802A
Standard Lumens: 100
Contrast Ratio: 600:1
Physical resolution: 480*320 Pixels
Native Resolution: Full HD 1920*1080 Pixels 
Projection size: 15~100inches
Projection distance: 0.5~3.8m
Best projection size: 30~80inches
Input Port: 2 x HDMI Port, 1 x VGA/PC-RGB, 1 x AV/Video, 1 x USB A, 1 x SD Card-ready
Output Port: 1 x 3.5mm stereo/audio out
Video Format: mpg (MPEG-1, MPEG-2); avi (DivX, Xvid, MJPEG); Ts(MPEG-2,H.264);mov/mkv (MPEG-4 SP/ASP,H.264); dat (MPEG-1); mp4(MPEG-4 SP/ASP,H.264) MPEG-1, MPEG-2; vob(MPEG-2)
Voice Format:  MP3, WMA, AAC,AC3
Picture Format:  JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG.
E-book Format: TXT, LRC 
OSD Language: 12 countries, Russian, English, Chinese, Korean, Itilian, French, Japensese, Turkey, etc.
Power: 38W
 
Package Details: 
1 x Power adapter, 1 x Remote Control, 1 x Video/RCA Cable, 1 x projector, 1 x User manual