បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

F600 Wireless Bluetooth Headset Stereo Sports Headphone - Green

$31.73 មានតែ $30.14 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1407

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
● Support iOS system device display headset power function to ensure timely charging 
● Can connect two mobile phones or computer at the same time 
● Both left and right ears can be worn 
● High capacity battery for up to 15 hours of continuous playing time on a full charge 
● It has strong compatibility, which can connect with all Bluetooth-enabled devices