បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Fashion Sport MP3 Player Headset - Red with Black

$24.44 មានតែ $23.22 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1395

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

This lightweight and discreet headset let you easy to control your music. The behind-the-head wearing style is both comfortable and stylish. So take your music with you and leave the tangle of wires behind. You can take it anywhere you want.

Main features:
● This stereo headset offers good feeling with vogue and pleasure
Lightweight, extra comfort to use
● Delivers great stereo sound and super comfortable ear-fitting
● With this earphone, enjoy the music
● Audio formats: MP3 / WMA / WAV
● Playtime: music playback up to 6 hours