បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Gentlemen's Tonic Advanced Derma Care Brightening Serum 30ml

Moisturize and protect skin with the Gentlemen's Tonic Advanced Derma Care Brightening Serum; a fast-absorbing, antioxidant-rich formula for all skin types. Fortified with a unique Soluble Provit Complex that combines Omegas 3 and 6, Horse Chestnut Ext

$157.00 មានតែ $152.29 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$109.90
$157.00
51 - 100
$102.05
$157.00
101 - 300
$94.20
$157.00
301 - 500
$86.35
$157.00
លេខកូដផលិតផល: LBN00447

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Description

  Moisturize and protect skin with the Gentlemen's Tonic Advanced Derma Care Brightening Serum; a fast-absorbing, antioxidant-rich formula for all skin types.

  Fortified with a unique Soluble Provit Complex that combines Omegas 3 and 6, Horse Chestnut Extract and Vitamin E, the powerful serum works to deliver intense moisture, whilst Orange and Bergamot Essential Oils fight free radicals and combats premature signs of ageing.

  Helping to improve the skin's microcirculation, Magnesium Ascorbyl Phosphate (a stable derivative of Vitamin C) targets pigmentation and inhibits melanin production, restoring radiance and lightening the appearance of age spots for smoother, younger-looking skin. Your complexion looks bright, healthy and rejuvenated.

  Free from parabens, petroleum derivatives, animal extracts, synthetic perfumes and artificial colors/extracts.

 • Product Details
  Brand:
  Gentlemen's Tonic
  Directions:

  Apply a small amount to the fingertip and gently massage into the skin. Suitable for use in the morning and evening.

  Ingredients:

  Magnesium Ascorbyl Phosphate, Hidroviton+ 4%, Soluble Provit, Orange and Bergamot Essential Oils.

  Volume:
  30ml