បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Hasee ZX8-CT5DA Laptop for Gaming (Intel Core I5-9400+RTX 2060/8GB RAM/512G SSD/15.6''IPS 72%NTSC)GOD OF WAR

$1486.99 មានតែ $1412.64 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (3 អ្នកប្រើ)
ផលិតផល SKU: VS0939

ចែករំលែកផលិតផលនេះ