បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

open_with

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

$16.30 មានតែ $15.81 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
20 - 50
$13.04
$16.30
51 - 100
$12.22
$16.30
101 - 300
$11.41
$16.30
301 - 500
$10.59
$16.30
ផលិតផល SKU: KS001024

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

 

Product Description

 

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

 

Product introduction:

 

Product: Colorful touch screen B57 Smart Watch Sports wristwatch
CPU: NRF52832
Screen size: 1.3 inch IPS color
Resolution 240*240
Bluetooth BT4.0
Require Phone system Android 4.4 and above, IOS 9.0 or above
Waterproof Level IP67
Battery 180 mAh
Charging time about 1.5H
Charging: Magnetic charging


 

Function:

1. Bracelet display function: time display, battery icon display, date display,

week display, standard motion function (step, distance, calorie)

multi-sport mode (walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball) ,

football, swimming), heart rate, blood pressure detection, blood oxygen detection,

sleep time display, screen brightness adjustment, music control.

 

2. Reminder function: incoming call, SMS, QQ, WeChat reminder (display content and name).

Facebook, Whatsapp, Twitter, Skype, and other foreign social software reminders,

alarm clocks (three sets of alarm clocks), sedentary reminders.

 

3. Other functions: intelligent anti-lost, remote control photography,

do not disturb mode, raise hand to bright screen, time format setting, factory reset,

long press to reject incoming calls, three clock interface selection, music control (support previous song, next song, play/pause),

weather display, apple health, etc.

Bracelet material: PC case + plastic case

 

 Product size: about 48.9*34.5*11.7mm/1.92*1.35*0.46in

 

Net weight of the product: about 25.7g

 

 APP support languages: Ukrainian, Russian, German, Italian, Japanese, French, Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Portuguese, Spanish, Arabic, Korean.

 

Packing-list

smart bracelet*1

charging cable*1

user manual*1

original retail box*1

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57

Hottest health sport smart watch ip68 waterproof heart rate smartwatch B57