បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

i7S TWS Earphones Dual Wireless Bluetooth Earbuds for iPhone 6 / 7 Plus / X / Samsung - White

$38.99 មានតែ $37.04 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1396

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Equipped with dual Bluetooth earbuds, wireless to connect mobile devices and you can share it with your families or friends. Superb sound quality headset with ultra-low power consumption Bluetooth V4.2, create a best 360 degrees stereo sound and superb bass sound. Coupled with 950mAh charging dock, a mini power bank can charge for your Bluetooth headset 5 times, not afraid of power-off anymore when you have an outing. 

Main Features: 
Adopt true wireless technology, enjoy your wireless sports
Compact and lightweight design, reduce your ears' pressures
Intelligent charging box provides fast charge, worry free for endurance
Allowing two persons to listen to the same song without the obstacle of earphone line
Ergonomic design, small detail protect your earphone from dropping when you exercise strenuously
Double click to redial outgoing call, one click to play pause music