បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Image beauty hyaluronic acid liquid smear type water light needle essence hydrating lifting firming repair pores

Image beauty hyaluronic acid liquid smear type water light needle essence hydrating lifting firming repair pores

$25.00 មានតែ $20.00 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (3 អ្នកប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: R00019

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Time to market: 2016
 • Month: July
 • Specification Type: Normal Specifications
 • Ingredients: Hyaluronic Acid
 • Suitable for all skin types: all skin types
 • Net content of cosmetics: 10g/ml
 • Brand: image beauty
 • Facial essence single product: hyaluronic acid stock solution 10ml
 • made in China
 • Whether it is a special-purpose cosmetic: No
 • Efficacy: smooth wrinkles, brighten skin tone, hydrating, moisturizing, lifting firming
 • Shelf life: 3 years