បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

iS Clinical Poly-Vitamin Serum 15ml

Benefits: Improves skin tone, texture and elasticity. Helps treat dermatitis. Provides long-term results. Contains Alpha Hydroxy Acids to promote exfoliation. Recommended for dehydrated or dry skin types.

$80.00 មានតែ $77.60 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$64.00
$80.00
51 - 100
$60.00
$80.00
101 - 300
$56.00
$80.00
301 - 500
$52.00
$80.00
លេខកូដផលិតផល: LBN00481

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Description

  This intensive reparative serum ensures delivery of a powerful combination of essential vitamins, bionutrients, and age-fighting antioxidants. This combination of ingredients hydrates, regenerates and increases microcirculation of the skin.

  Benefits:

  • Improves skin tone, texture and elasticity.
  • Helps treat dermatitis.
  • Provides long-term results.
  • Contains Alpha Hydroxy Acids to promote exfoliation.
  • Recommended for dehydrated or dry skin types.
 • Product Details
  Brand:
  iS Clinical
  Directions:

  Recommended for use at night. Apply sparingly to clean skin, smoothing over face and neck. In some cases, a temporary flushing or tingling of the skin may occur.

  Ingredients:

  Water/Aqua/Eau, Sodium Hyaluronate, Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract, Zinc Sulfate, Pantothenic Acid, Niacinamide, Alpha Tocopherol, Retinol, Lysine, Glutamine, Vaccinium Myrtillus (Bilberry) Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract (Green Tea), Phenoxyethanol.

  Volume:
  15ml