បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Kat Burki Rose Hip Intense Recovery Eye Serum

Proven to energize the delicate eye area, this uniquely hydrating lightweight serum reawakens your eyes. Powered by the strengthening antioxidants of Rose Hip coupled with Vitamin C, DMAE and Retinol, this fast-penetrating, strengthening anti-aging formul

$168.75 មានតែ $163.69 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$118.12
$168.75
51 - 100
$109.69
$168.75
101 - 300
$101.25
$168.75
301 - 500
$92.81
$168.75
លេខកូដផលិតផល: LBN00423

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Description

  Proven to energize the delicate eye area, this uniquely hydrating lightweight serum reawakens your eyes. Powered by the strengthening antioxidants of Rose Hip coupled with Vitamin C, DMAE and Retinol, this fast-penetrating, strengthening anti-aging formula reduces the look of all visible signs of aging: puffiness, dark circles, uneven skin tone, dryness and fine lines.

 • Product Details
  Brand:
  Kat Burki
  Directions:

  For AM/PM use. Apply by tapping gently around entire eye area, including eyelid. After full absorption, follow with your Kat Burki Beauty Routine.

   

  Ingredients:

  KB5™ Complex (Arnica, Gotu Kola, Lavender, Calendula, Chamomile), Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Bio-Processed Rosa Canina (Rose Hip) Seed Oil, Sodium Ascorbyl Phosphate (Vitamin C), Niacinamide (Vitamin B3), DMAE, d-alpha Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Panthenol (Vitamin B5), ROVISOME Retinol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, (2s)-2-Amino-5-guanidinopentanoic Acid, Cucumber Hydrosols, Ethylhexylglycerin (Preservative, less than 1%), Phenoxyethanol (Preservative, less than 1%).