បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Kimmar R02 Sport Sweat Resistant Earphones with Mic - Blue

$26.49 មានតែ $25.17 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (1 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1400

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
Kimmar R02 sport in-ear earphones
Sweat resistant for outdoor sports
In-ear with ear-hook design, shockproof, and stay stably in your ear
Triple-axis rotational speakers for perfect fit
Built-in mic, support hands-free calls
On-cord control, convenient to use
Universal 3.5mm plug, compatible with most of audio devices