បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

KST - 109LY - H Sunglasses Bluetooth 4.1 Sports Earbuds - Black

$35.28 មានតែ $33.52 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1417

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
Smart digital Bluetooth 4.1 sports earbuds
Also a sunglasses, help cut off UV and filter the glare, protect your eyes
Fashionable design, good choice when doing sports or driving cars
Rotatable and stretchable earbuds, fits for different people
Support volume control, song switch, music playing and pausing
With microphone for hands-free talking
Built-in 150mAh rechargeable Li-ion battery, lasts for 6 hours talking time
Comfortable for a long time wearing