បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

KZ-ATE HiFi Stereo Headphones Noise Cancelling Earbuds - Black

$29.99 មានតែ $28.49 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1391

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
HiFi sound providing high quality music for you
Compatible with iPhone, Samsung, HTC, etc.
Suitable for MP3 / MP4 / tablet / cellphone / PC
Stereo hands-free for canceling noise, giving isolated, concert-like sound effect
High quality in ear earphone for clear voice
Light weight for easy carrying
3.5mm jack compatible with any music device using 3.5mm port
Cable length: 1.3M ± 3CM