បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

KZ ED12 HiFi Music In Ear Earphones with Mic - Blue and Red

$28.99 មានតែ $27.54 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1390

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
KZ ED12 HiFi music in-ear earphones with mic
Precise dynamic driver, burst out unexpected energy
With rigorous formula to calculate the precise performance of each frequency band
Large size PEK diaphragm brings a wide sound field performance
Detachable cable provides convenient conditions for the replacement of cable for day after the upgrade
Advanced sound insulation technology allows you to prevent external noise interference