បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

L & N S3 DLP 3D Home Entertainment Pico Projector - Deep Coffee EU Plug

$338.99 មានតែ $322.04 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: VS0638

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Main Features
● High brightness, high quality sound
● Support shutter 3D technology
● Support 2.4G + 5G dual WiFi, dual Bluetooth ( input + output )
● Built-in 8000mAh battery
● Support one-button keystone correction
● Rich interface applications
● Support multiple APP online downloads

Parameters
● Operating System: Android6.0
● CPU: 8-Core, Cortex-A53
● Memory: 1GB RAM + 8GB ROM
● WiFi: 2.4GHz + 5GHz