បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Microsoft Windows Server Standard 2012 R2x64 English DVD + KEY w/5 CALS

MICROSOFT WINDOW SERVER 2012 STANDARD R2 64 Bit OEM 2CPU/2VM P73-06165 New in the original sealed OEM packaging Manufacturer Microsoft Corporation Manufacturer Part Number P73-06165 Brand Name Microsoft Produc

$185.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: P73-06165

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​