បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី

Neck Massage ឧបករណ៌ម៉ាស្សាករ​

ម៉ាស្សាដោយរំញ័រ របស់ឧបករណ៍ ជួយសម្រួលសរសៃឈាម បំបាត់រាល់អាការចុករោយ ក

$19.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$13.30
$19.00
51 - 100
$12.35
$19.00
101 - 200
$11.40
$19.00
201 - 500
$10.45
$19.00
លេខកូដផលិតផល: RM-Neckmassage

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Neck Massage
- ឧបករណ៍ម៉ាស្សា ប្រើថ្ម មានរំញ័រខ្លាំង
- ប្រើបានយូរ ងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួន
- ម៉ាស្សាដោយរំញ័រ របស់ឧបករណ៍ ជួយសម្រួលសរសៃឈាម បំបាត់រាល់អាការចុករោយ ក
 
 
 
 
សូមទស្សនាវីឌីអូ Neck Massage ដូចខាងក្រោម៖​