បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

New Fashion Hangers Type Heavy Bass Headphone - Black

$25.41 មានតែ $24.14 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1404

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Product features: 
1. The material is good, good quality, high quality
2. Design brief vogue, the beauty is generous
3. Hi-fi loudspeaker, smart noise reduction, strong stereo, tone and texture
4. High quality copper wire, to ensure the quality of pure and beautiful
5. Standard 3.5 mm jack, compatible smartphone, tablets and other electronic products
6. Designed for sports, hanging ears, silica gel elasticity and adapt to different people, will not fall, still can prevent sweat
7. The swappable songs, answering the telephone, tactility is clear, good sound quality