បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Original Xiaomi Gaming Laptop 15.6 inch GTX 1060 Mi Notebook 8th Enhance SSD 256G+1TB i7 Six-Core 16GB/i5 Quad Core 8GB Computer

$1970.99 មានតែ $1872.44 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1001

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Configuration overview
NVIDIAreg GeForcereg GTX 1060
8th generation Intelreg CoreTM i7 standard processor
16GB DDR4 2666MHz memory
256GB SSD+ 1TB mechanical hard drive
Deep gray
 
NVIDIAreg GeForcereg GTX 1060
8th generation Intelreg CoreTM i5 standard processor
8GB DDR4 2666MHz memory
256GB SSD+ 1TB mechanical hard drive
Deep gray
 
Graphics card and video output
GeForcereg GTX 1060
6GB GDDR5 memory
 
GeForcereg GTX 1060
6GB GDDR5 memory
 
Support for three-screen display and dual 4K video playback
With HDMI2.0 and USB-C, you can connect two 4K resolution displays, and display different contents on three screens.
USB-C and HDMI video output
Video/data USB-C: 1080p resolution (up to 60Hz), 4K resolution (up to 60Hz)
HDMI 2.0: 1080p resolution (up to 60Hz), 4K resolution (up to 60Hz)
Support digital audio and video output, external TV, display
Support wired or wireless mode, need TV / monitor support

 

Processor
8th generation Intelreg CoreTM i7-8750H
Basic frequency 2.2GHz
Highest core frequency 4.1GHz
Six-core twelve-thread processor
Level 3 cache 9MB
 
8th generation Intelreg CoreTM i5-8300H
Basic frequency 2.3GHz
Highest core frequency 4.0GHz
Quad-core eight-thread processor
Level 3 cache 8MB
 
Hard disk
256GB PCIe SSD
1TB mechanical hard drive
* Reserved for the second M.2 PCIe/SATA SSD card, which can be used interchangeably with the mechanical hard disk
 
RAM
16GB (2x8GB) i7
DDR4 2666MHz/SO-DIMM
 
8GB i5
DDR4 2666MHz/SO-DIMM
 
Internet
160MHz Intel 2times2 dual antenna WiFi
Support 802.11ac network protocol, support 2.4GHz, 5GHz dual-band, compatible with 802.11 b/g/n, maximum network speed up to 1733Mbps
Gigabit Ethernet port: rate 10/100/1000Mbps
Support Bluetooth 4.1 wireless technology
 
Display
15.6rdquo FHD Full HD screen with 1920 x 1080 (142 ppi) resolution, 9.9mm border, 81% screen ratio,
72% NTSC color gamut, 178deg wide viewing angle, 300nits brightness, high-definition anti-glare
 
Camera
1 megapixel camera with 1280 x 720 video calls and digital array microphone
 
Sound system
3W times 2 super power speaker, dual voice coil dual magnetic speaker unit
*Dolby panoramic sound - game enhanced sound system
Received Hi-Res Audio High Quality Audio Standard Certification from Japan
 
Interface
USB-C data/video interface x 1,5Gb/s transmission speed, support data transmission, video output;
USB 3.0 interface x 4,5Gb/s transmission speed; Gigabit Ethernet port x 1, 10/100/1000Mbps;
Headphone microphone jack x 1, microphone jack x 1, full size HDMI 2.0 interface x 1, three-in-one card reader (UHS-I 104MB/s), support SD/SDHC/SDXC
 
Size and weight
* Length 364.0mm; width 265.2mm; thin 20.9mm (not including the thickness of the style grid)
Weighs about 2.7Kg (including battery, the specific weight is subject to product shipment configuration)
*135deg screen opening and closing angle
 
Battery power
55 watt hours (min)
* 5 hours for online video playback, 5.5 hours for local video playback, 6.5 hours for web browsing
Keyboard trackpad
 
Full-size four-zone backlit keyboard
Glass touchpad for precise cursor control and multi-finger gesture control, such as full-screen scrolling, program switching, screen zoom and other gestures (Microsoft PTP clickpad technology)

 

Operating system and pre-installed software
Pre-installed Windows 10 Home Edition
Genuine Office Home and Student Edition (Please complete Office activation within 6 months after system activation, overdue will not be available; products that have activated Office have no quality problems and do not support 7 days no reason to return)
GeForcereg ExperienceTM
Xiaomi game box
Xiaomi synchronization