បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Peter Thomas Roth Retinol Fusion PM 30ml

Benefits: Improves skin tone and texture. Leaves skin with a vibrant and healthy complexion. Helps reduce fine lines and wrinkles. Has 1.5% retinol and 1% Vitamin C + E.

$81.25 មានតែ $78.81 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$56.87
$81.25
51 - 100
$52.81
$81.25
101 - 300
$48.75
$81.25
301 - 500
$44.69
$81.25
លេខកូដផលិតផល: LBN00463

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Description

  This potent retinol serum delivers skin renewing benefits via optimally concentrated microencapsulated retinol for maximum results with minimal irritation. Skin’s renewal process is encouraged by Peter Thomas Roth's technologically advanced combination of encapsulated Retinol, Vitamin C and E to ensure stability and prime efficacy.

  Benefits:

  • Improves skin tone and texture.
  • Leaves skin with a vibrant and healthy complexion.
  • Helps reduce fine lines and wrinkles.
  • Has 1.5% retinol and 1% Vitamin C + E.
 • Product Details
  Brand:
  Peter Thomas Roth
  Directions:

  Shake well. Apply nightly to cleansed face. Use SPF protection during the day. If mild irritation or redness occurs, use every other night until skin adjusts. Gradually build to nightly use.

  Ingredients:

  Cyclopentasiloxane, Squalane, Retinol, Ascorbyl Palmitate, Tocopheral, Water (Aqua), Pentylene Glycol, Polysorbate 20, Lechitin, Bisabolol, Alcohol.

  Volume:
  30ml