បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Portable Bluetooth Remote Control Tripod Monopod Handheld Selfie Stick - Black

$42.55 មានតែ $40.42 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1385

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Self-timer tripod 2 self-timer Stick allows you to easily take away or take photos of Bluetooth remote controller (up to 10.1 m) and removable tripod support to easily control your party, graduation, wedding, travel time of choice.
Multi-angle shooting 225 rotating head with adjustable knob together 360 rotating mobile clip can rotate mobile phone and select the camera mode you want vertical or horizontal
Extended and portable Selfie Stick can adjust the extended body (6.7-26.3 inches 17-66.8 CM) and elastic perfect mobile phone bracket (2.2-3.5 inches 5.5-9 cm 81.28 X 60.96 cm) to find your shooting angle. Foldable and portable design can be easily put into your pocket to carry
Get the best durability design with stable ABS + PC tripod and durable aluminium alloy body stretchable anti-skid rubber handle to protect your mobile phone from scratches while giving you a better feel