បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Q12 Wireless In Ear Headphones Bluetooth - Black

$36.93 មានតែ $35.08 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1412

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
Q12 wireless Bluetooth stereo music sport earbuds
Perfect for people who loves music and sports
With ear-hook, anti-drop
Support volume control and song switch
Allows pairing two Bluetooth devices
Built-in 100mAh rechargeable Li-ion battery, 200h standby time