បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

QZSD Q160S Portable Aluminum Alloy Camera Tripod - Black and Golden

$68.60 មានតែ $65.17 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1365

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
● Flexible to adjust angle and height: you can get your desired height with the 4 section leg of the tripod stand and adjust the angle freely by adjusting the angle 3 steps adjustment lock
● 2 in 1 head with 360 degree: panhead and ball head compact
● Flip leg lock is easy to operate
● Lightweight and portable, good for travel
● Anti-corrosion and wear resistance keep the surface bright and intact