បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

QZSD Q999 62.2 Inches Lightweight Tripod Monopod - Black

$101.74 មានតែ $96.65 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1367

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
Completely adjustable for all of your viewing needs, Q999 is completely adjustable for all of your viewing needs. The product is great for nature explorers, photographers and tourists. It's easy for you to choose a good angle and shoot better scenery alone. Next time it will never miss a single detail when you heading into the wild.

Specification:
-3.3 lbs, lightweight tripod with adjustable-height legs and rubber feet.
-Aluminium magnesium alloy material, tough and wear resistance.
-1.4 inches sphere tripod head, shooting angle can be adjusted at random.
-1/4 screw, quick-release plate helps to install most cameras quickly.
- Only 1 leg is removable and can be used as a monopod.
-4 sections, it can extend from 17 inchesto62.2 inches.
-0.98 inch leg diameter, bearing force and stability are better than others.
- Recommended max load weight is 17.6 lbs.