បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

QZSD Q999S Professional Photographic Portable Aluminium Alloy Tripod Kit Monopod Stand - Black

$99.42 មានតែ $94.45 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1388

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
● Full flexibility, made of aluminum alloy and metal
● Quick release plate with secure clip and rubber mat, double securing your camera from accident dropping
● Leg angle adjustment lock ensures single adjustment of each leg
● The center axis inverted function ensures you lowest shooting
● Support disassembling into monopod, flexible and changeable
● A portable pocket makes it easy to carry