បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Raspberry Monitor EM13J 13.3"2540x1440 Portable PC Gaming Monitor IPS Game Monitor 4K HDMI Input laptop LCD LED Display moniteur

$183.99 មានតែ $174.79 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1021

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Eyoyo 13" Portable PC Gaming Monitor, 2540x1440 High Resolution IPS Game Monitor with HDMI Input for Xbox One Xbox 360 PS3 PS4 WiiU Switch Raspberry Pi 3, 2 1 Model B B+ w/ Built-in Speakers

Description:

1. This Eyoyo 13" IPS HDMI portable PC gaming monitor  with 2560x1440 high resolution, full viewing angle,16:9 Aspect Ratio, 350cd brightness, built-in dual loudspeakers, you can enjoy more realistic stereoscopic picture, delivers good visual experience
2. With a leather case, stylish and ultra-portable, what's more, with remote control, operate more convenient, better choice for frequent travelers and business.
3. It can as a second Monitor for PC Laptop Desktop, can work simultaneously, let you work more efficiently and save time.
4. Equipped with HDMI inputs, also it can as a gaming monitor connect with Raspberry Pi, PS2, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 WiiU etc...
5. Two Types Power Supply: Support DC power supply and mobile power (micro USB 5V2A) power supply.

Specification:

 • Brand: Eyoyo
 • Panel Type: IPS Display
 • Screen: 13 inch
 • Resolution: 2560x1440
 • Brightness: 350cd/m2
 • Aspect Ratio: 16:9
 • Viewing angle: Full angle
 • Contrast: 1000:1
 • Refresh rate: 60Hz
 • Input: Standard HDMI input, USB input
 • Build-in Dual Loudspeakers: Yes
 • Maximum power consumption: 8.5W
 • Color: Black