បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី

Serum Image អ្នកឯកទេសព្យាបាល មុនខ្មូត អាលាក់ហ្សី

Serum Image អ្នកឯកទេសព្យាបាល៖​ 1. មុនខ្មូត 2. អាលាក់ហ្សី 3. ប្រហោង 4. មុនដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាល 5. មុនយូឆ្នាំ

$10.00 មានតែ $9.70 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (2 អ្នកប្រើប្រាស់)
20 - 50
$6.50
$10.00
51 - 100
$6.00
$10.00
101 - 300
$5.50
$10.00
301 - 500
$5.00
$10.00
លេខកូដផលិតផល: CHH 01223

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Serum Image អ្នកឯកទេសព្យាបាល៖​
1. មុនខ្មូត
2. អាលាក់ហ្សី 
3. ប្រហោង 
4. មុនដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាល 
5. មុនយូឆ្នាំ 
គ្មានជាតិគីមី
មិនប៉ះពាល់សុខភាពស្បែកមុខ
ជួយធ្វើអោយមុនមានសំណើម
 
វិធីប្រើ ៖
លាប១ថ្ងៃ ពីដង (ព្រឹក និង យប់)
បណ្តក់សេរ៉ូមលើផ្ទៃ ម៉ាសហ្សាអោយចូលស្បែកមុខ ជាការស្រេច !
លាបសេរ៉ូម Image រួច អាច Make Up ពីលើបានធម្មតា 
 
ព័ត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនងលេខ ៖ 012 718 678 I 096 6-718 678 I 099 718 678.
មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទាំង២៥ខេត្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃ !